Planujesz złożyć wniosek? Zobacz, jak uniknąć pomyłek!

Planujesz złożyć wniosek o świadczenia i chcesz zminimalizować ryzyko ewentualnej pomyłki? A może otrzymałeś od nas pismo informujące o brakach w złożonym wniosku? Jeżeli tak, to zapoznaj się z radami naszych ekspertów. Pomogą one Tobie „bezboleśnie” przejść przez niezbędne formalności.

Zdjęcie dotyczące punktu informacyjnego

Do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpływa rocznie około 100 tys. wniosków o świadczenia. Prawie co czwarty z nich, to wniosek niekompletny wymagający dodatkowych wyjaśnień.

– Wśród najczęstszych błędów występujących we wnioskach możemy wymienić niepełne oświadczenia o przebiegu zatrudnienia i o aktualnym statusie zatrudnienia oraz nieuzupełniony w sposób właściwy skład rodziny, szczególnie we wnioskach składanych drogą elektroniczną. – mówi Anna Czechowska z Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Dosyć często osoby składające wnioski zapominają o złożeniu wymaganych podpisów oraz wpisaniu w skład rodziny dorosłych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu, a także  życiowych partnerów, z którymi prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Największa grupa brakujących dokumentów to zaświadczenia od pracodawców o dochodzie netto za drugi przepracowany miesiąc, po podjęciu nowego zatrudnienia, a także – wśród osób pobierających alimenty – zaświadczeń od komornika o przebiegu egzekucji. Osoby , które  deklarują, że uzyskiwały dochód niepodlegający opodatkowaniu muszą pamiętać by uzupełnić dodatkowy załącznik do wniosku. – dodaje.

W konsekwencji nieprawidłowego wypełnienia lub skompletowania wniosku, pracownicy Centrum muszą prosić wnioskodawców o ich uzupełnienie, co wydłuża okres oczekiwania na rozpatrzenie wniosku.

– W przypadku wystąpienie błędów kierujemy do osoby zainteresowanej pismo, w którym szczegółowo wyjaśniamy, jakie dokumenty należy do nas dostarczyć. Pismo zawiera również informację o terminie, w którym należy uzupełnić wniosek. – informuje Anna Czechowska. – W przypadku otrzymanie takiego pisma warto szybko uzupełnić wniosek, ponieważ czas oczekiwania na brakujące dokumenty często wydłuża zakończenie postępowania i wydanie decyzji, przez co wypłata świadczeń może się opóźnić.

Jak przyznają pracownicy Centrum zdarza się, że wnioskodawcy nie odbierają korespondencji. Na nic zdają się również wielokrotne próby kontaktu. W takiej sytuacji wniosek zostaje pozostawiony bez rozpatrzenia.

 

ZOBACZ, CO ZROBIĆ, ABY UNIKNĄĆ BŁĘDÓW PRZY SKŁADANIU LUB UZUPEŁNIANIU WNIOSKU

 

  1. Przeczytaj uważnie formularz wniosku oraz starannie wypełnij wszystkie rubryki.
  2. Zapoznaj się z pouczeniami. Znajdziesz je na ostatnich stronach wniosku.
  3. Uważnie czytaj otrzymywaną korespondencję.
  4. W przypadku otrzymania wezwania do uzupełnienia braków niezwłocznie uzupełnij wymagane dokumenty. Jeśli nie jesteś w stanie z przyczyn niezależnych dochować wyznaczonego terminu- poinformuj o tym pracownika.
  5. Pamiętaj, aby poinformować pracownika Centrum o zmianie swoich danych adresowych, sytuacji dochodowej itp.
  6. W przypadku pytań lub wątpliwości skontaktuj się z pracownikami Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9. Z pracownikami punktu można skontaktować się również dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89, lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl. W przypadku pytań dotyczących świadczenia 500+ oraz świadczenia “Dobry start” może skontaktować się z Gdańskim Centrum Kontaktu.