„Dobry start” na finiszu. Ponad 45 tys. dzieci otrzymało 300 plus.

Z końcem listopada Gdańskie Centrum Świadczeń zakończyło przyjmowanie wniosków o świadczenie „Dobry start”. Tzw. 300+ spotkało się z ogromnym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców Gdańska, w wyniku czego od początku lipca do Centrum wpłynęło ponad 33,3 tysiąca wniosków. Do rozpatrzenia zostało już tylko około 250, głównie złożonych w ostatnich dniach listopada lub wymagających uzupełnienia.

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy. Pomoc w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu.

Ponad 33,3 tys. wniosków o 300+, 78% przez internet

Inauguracja akcji przyjmowania wniosków o świadczenie „Dobry start” nastąpiła 1 lipca, kiedy to rozpoczął się nabór wniosków elektronicznych. Wnioski on-line można było składać za pośrednictwem Platformy Usługowo-Informacyjnej Emp@tia oraz bankowości elektronicznej. Forma on-line składania wniosków spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Wnioski elektroniczne stanowiły niemal 78% wszystkich złożonych wniosków.

Z dniem 1 sierpnia Centrum rozpoczęło przyjmowanie wniosków w formie papierowej. Gdańszczanie mieli do dyspozycji 8 punktów przyjmowania wniosków, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska. W punktach tych zostało złożonych ponad 7,7 tys. wniosków o 300+.

Aby dotrzeć do jak największej grupy mieszkańców zainteresowanych świadczeniem „Dobry start” Centrum przeprowadziło szeroką akcję informacyjną, w ramach której m. in. zostały przygotowane i rozdystrybuowane plakaty i ulotki informacyjne. Wiadomości wysyłane były też za pośrednictwem poczty elektronicznej i SMS oraz za pośrednictwem szkół.

Ekspresowe wnioski i wypłaty

Od samego początku pracownicy Centrum położyli duży nacisk na szybkie rozpatrywanie wniosków. Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem w przypadku wniosków o świadczenie „Dobry start” złożonych w lipcu i sierpniu, ich rozpatrzenie i wypłata świadczenia powinno nastąpić do końca września. Natomiast w przypadku wniosków złożonych we wrześniu, październiku i listopadzie termin rozpatrzenia wniosków wynosi 2 miesiące. Warto podkreślić, że zdecydowana większość prawidłowo wypełnionych wniosków rozpatrywana była praktycznie na bieżąco, dzięki czemu rodziny otrzymywały świadczenie na długo przed terminem.

Zespół realizujący świadczenie "Dobry start"
1 lipca – pracownicy realizujący świadczenie “Dobry start” podczas porannej odprawy

Trochę dłużej na pieniądze czekać musiały osoby, które złożyły wnioski zawierające błędne dane. Pomimo tego, że formularze wniosków o świadczenie “Dobry start” są zdecydowanie mniej skomplikowane niż np. wnioski o świadczenia rodzinne, część wnioskodawców nie uniknęła błędów, skutkujących koniecznością poprawienia lub uzupełnienia dokumentów. Do najczęściej powtarzających się błędów można zaliczyć m. in. wpisywanie do wniosków błędnych danych szkoły, w której uczy się dziecko oraz przesyłanie nieaktualnych danych, zaciąganych automatycznie z systemów bankowości elektronicznej. Jednak również w przypadku zdecydowanej większości wniosków zawierających błędy ich wyjaśnienie i ostateczne rozpatrzenie realizowane było w dużo krótszym terminie, niż ten określony w rozporządzeniu.

Gdańskie rodziny, jako pierwsze w województwie pomorskim, otrzymały świadczenie „Dobry start”. Przypomnijmy, że pierwsze wypłaty zostały uruchomione już w dniach 12-13 lipca, w wyniku czego świadczenie trafiło do ponad 1700 rodzin.

– Pierwsze środki na wypłatę świadczeń przekazaliśmy 11 lipca. Gdańsk jako pierwszy już po dwóch dniach zaczął przelewać pieniądze – podkreśla Krystyna Kobylińska, zastępca dyrektora do spraw pomocy społecznej w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Czytaj więcej: https://dziennikbaltycki.pl/program-300-plus-robi-furore-na-pomorzu-przekazano-juz-51-mln-zl-na-swiadczenia-300-plus-od-1-sierpnia-zmiany/ar/13379410

Łącznie Gdańskie Centrum Świadczeń wypłaciło do tej pory ponad 13,5 mln złotych, a z pieniędzy na wyprawkę szkolną skorzystało ponad 33,3 tys. rodzin, które otrzymały wsparcie na ponad 45 tys. dzieci.