Po świadczenia dla żołnierzy już nie do GCŚ

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Uchyliła ona ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także wprowadziła wiele zmian i nowych regulacji.

Jedna z tych zmian dotyczy organu, który wypłaca żołnierzom świadczenie rekompensujące utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy, stosunku służbowego, dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie pełnienia służby wojskowej.

Do dnia 31 marca 2023 r. dla ćwiczeń zaplanowanych na 2022 r. świadczenie było wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Obecnie, zgodnie z art. 312 ustawy świadczenie pieniężne ustala i wypłaca dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz obrony terytorialnej, aktywnej rezerwy i pasywnej rezerwy pełnił służbę, na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza.

W celu pozyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Ośrodkiem Zamiejscowym Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gdańsku, ul. Do Studzienki 45.