Więcej o: Po świadczenia dla żołnierzy już nie do GCŚ

Po świadczenia dla żołnierzy już nie do GCŚ

23 kwietnia 2022 r. weszła w życie ustawa z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny. Uchyliła ona ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, a także wprowadziła wiele zmian i nowych regulacji.

Więcej o: Świadczenie pielęgnacyjne w górę

Świadczenie pielęgnacyjne w górę

Przypominamy, że od 1 stycznia 2022 r. wzrosła  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną, otrzymają o 148 zł więcej, czyli 2 119 zł.

Więcej o: Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne w górę

Od stycznia świadczenie pielęgnacyjne w górę

Od 1 stycznia 2021 r. wzrośnie  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną, otrzymają o 141 zł więcej, czyli 1971 zł. Ważna informacja – nie trzeba składać nowych wniosków!

Więcej o: Od stycznia świadczenia pielęgnacyjne w górę

Od stycznia świadczenia pielęgnacyjne w górę

Przypominamy, że od 1 stycznia 2020 r. wzrosła  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną, otrzymają o 247 zł więcej, czyli 1830 zł.

Więcej o: Od stycznia świadczenia pielęgnacyjne w górę

Od stycznia świadczenia pielęgnacyjne w górę

Przypominamy, że od 1 stycznia 2019 r. wzrosła  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego. Osoby, które rezygnują lub nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, ze względu na konieczność opieki nad osobą niepełnosprawną, otrzymają o 106 zł więcej, czyli 1583 zł. Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?