Program Pomocy Dzieciom – wnioski do 30 marca

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi, w ciężkim stanie klinicznym, mogą ubiegać się o roczne stypendium. Pomoc wypłacana jest w ramach Programu Pomocy Dzieciom, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Nabór wniosków trwa do 30 marca 2019r.


Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym. Są to dzieci wymagające wsparcia funkcji życiowych za pomocą respiratora bądź koncentratora tlenu, karmienia dojelitowego lub pozajelitowego, innych całodobowych specjalistycznych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych. Jest to program pomocy socjalnej ukierunkowanej na uzyskanie trwałej poprawy sytuacji życiowej rodziny stypendysty, która deklaruje gotowość do wykorzystania wszystkich własnych możliwości pokonania trudności.

Banner promujący program stypendialny

– Chcemy pomóc tym, którzy ze swym cierpieniem i ogromnymi problemami pozostają osamotnieni. Utworzyliśmy fundusz pomocy stypendialnej aby zebrane środki rozdysponować wśród najbardziej potrzebujących. – informują przedstawiciele Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES.

Co ważne, ubieganie się o stypendium nie wiąże się z koniecznością gromadzenia skomplikowanych dokumentów.

– Procedury programu zostały przez nas tak zaplanowane, by w jak najmniejszym stopniu obciążały wnioskodawców i stypendystów. Osoby ubiegające się o przyznanie świadczenia składają drogą elektroniczną wniosek, do którego nie są załączane żadne dokumenty. Dopiero po analizie wniosków kontaktujemy się z rodzinami, wstępnie zakwalifikowanymi do programu, które kompletują potrzebną dokumentację i przesyłają nam do weryfikacji. – wyjaśniają przedstawiciele stowarzyszenia.

WIĘCEJ INFORMACJI O PROGRAMIE STYPENDIALNYM