Terminy składania wniosków o 40 zł za schronienie dla obywateli Ukrainy

Nowelizacją ustawy z 8 czerwca br. (Dz.U.2022.1383) o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa został ustalony maksymalny termin do złożenia wniosku za okres, w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy.

Wniosek za osoby zakwaterowane do dnia 30 czerwca b.r. można było złożyć wyłącznie w terminie do 31 lipca 2022 r.

Ważne
Jeśli gościsz u siebie obywateli Ukrainy, na których zgodnie z ustawą możesz otrzymać dofinansowanie, pamiętaj, że wniosek należy bezwzględnie złożyć w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem (np. przy wniosku obejmującym okres do 31 lipca 2022 r. terminem granicznym na złożenie wniosku będzie 31 sierpień 2022 r.)