Usługa tłumacza języka migowego

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Przypominamy, że osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się, chcąc załatwić sprawę w Gdańskim Centrum Świadczeń, mogą skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Co ważne, świadczenie jest bezpłatne.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy składać z trzydniowym wyprzedzeniem, Informację, zawierającą wskazanie wybranej metody komunikowania się, można zgłosić:

  • osobiście w Dziale Obsługi Mieszkańców Gdańskiego Centrum Świadczeń, ul. 3 Maja 9,
  •  mailowo, pisząc na adres info@gcs.gda.pl,
  • telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89,
  • listownie, pisząc na adres:
    Gdańskie Centrum Świadczeń
    ul. Powstańców Warszawskich 25
    80-152 Gdańsk.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Centrum skontaktuje się z zainteresowaną osobą i uzgodni szczegóły związane z realizacją usługi.