Wypłata świadczeń 25 stycznia

Informujemy, że styczniowe wypłaty świadczeń 500+, świadczeń rodzinych oraz świadczeń opiekuńczych zostaną zrealizowane 25 stycznia br. Powyższy termin dotyczy osób, które otrzymują świadczenia na rachunki bankowe oraz karty przedłacone. Wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Jednocześnie przypominamy, że termin wpływu świadczeń na rachunki bankowe uzależniony jest od operacji przeprowadzanych pomiędzy bankami. W związku z powyższym, dzień realizacji przelewu przez Centrum może nie być tożsamy z dniem wpływu na rachunek bankowy.