Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r.

15 listopada 2023 r. zostało opublikowane obwieszczenie w sprawie wysokości kwoty świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 r. Zgodnie z nim, począwszy od stycznia 2024 r. świadczenie  będzie wypłacane przez Gdańskie Centrum Świadczeń w wysokości  2988 zł miesięcznie.

Aktualnie  wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 2458 zł. Zatem kwota świadczenia wzrośnie o 530 zł.

Jednocześnie przypominamy, że od 1 stycznia 2024 r. zmienią się warunki pobierania świadczenia. Świadczenie pielęgnacyjne będzie mogło być pobierane na dotychczasowych warunkach lub będzie można zdecydować się na przejście na nowe zasady, które pozwolą na łączenie pobierania świadczenia z aktywnością zawodową wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje w zmianach w świadczeniach opiekuńczych

Podstawa prawna:

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wysokości świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2024 (M. P. z 2023 r. poz. 1224).