Złoż wniosek o Gdański Bon Żłobkowy

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Prawie 100 złożonych wniosków oraz blisko 400 porad telefonicznych, mailowych oraz osobistych udzielonych mieszkankom i mieszkańcom Gdańska – tak wyglądał pierwszy miesiąc przyjmowania wniosków o Gdański Bon Żłobkowy.

Przypomnijmy, że od początku czerwca rodzicie i opiekunowie, korzystający z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą ubiegać się o Gdański Bon Żłobkowy. Wnioski o świadczenie przyjmuje i rozpatruje Gdańskie Centrum Świadczeń.

Grafika dot. Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Gdański Bon Żłobkowy stanowi realne wsparcie, które pomoże finansowo rodzicom niemogącym skorzystać z publicznych form opieki i decydującym się na placówki niepubliczne.

– Po co to robimy? Po pierwsze, bo zawsze jesteśmy po stronie gdańskich rodzin. Po drugie, bardzo chcemy żeby młodzi rodzice jak najszybciej, jeśli taką decyzję podejmą, wracali na rynek pracy. I temu właśnie wsparcie w postaci bonu żłobkowego ma służyć. – powiedziała prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

W jakiej wysokości przyznawany jest bon i kto może z niego skorzystać?

Gdański Bon Żłobkowy przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 30 sierpnia. Jego wysokość stanowi różnicę między opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dziecka umieszczonego w placówce niepublicznej, a opłatą stałą ponoszoną przez rodziców dzieci korzystających z zasobu Gdańskiego Zespołu Żłobków (aktualnie 459,00 zł miesięcznie). Maksymalna kwota, jaką można uzyskać, wynosi 500 zł miesięcznie.

Bon przysługuje na dziecko od dnia objęcia go opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, nie dłużej jednak niż do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

Wsparcie w postaci bonu mogą otrzymać pracujący rodzice, którzy mieszkają i płacą podatki w Gdańsku, nie przebywają na urlopie wychowawczym i nie przekraczają kryterium dochodowego wynoszącego 2500,00 zł netto na jednego członka rodziny. Aby otrzymać bon trzeba zrezygnować z miejsca w żłobku prowadzonym przez Gdański Zespół Żłobków oraz mieć zawartą umowę o świadczenie usług opieki nad dzieckiem w jednostce niepublicznej.

Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Bon otrzymają także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Bonu nie otrzymają natomiast osoby, których dziecko zostało objęte opieką przez Gdański Zespół Żłobków lub umieszczone w rodzinnej zastępczej zawodowej, w rodzinnym domu dziecka albo w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Nie otrzymają go także osoby, które nie sprawują faktycznej opieki nad dzieckiem.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Wnioski o Gdański Bon Żłobkowy przyjmowane są od początku czerwca. Za ich przyjęcie i rozpatrzenie odpowiedzialne jest Gdańskie Centrum Świadczeń.

Wnioski można składać

Osobiście:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. 3 Maja 9
80-802 Gdańsk

Za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT GDAŃSKIEGO BONU ŻŁOBKOWEGO

Informacji dotyczących Gdańskiego Bonu Żłobkowego udziela również Gdańskie Centrum Kontaktu, tel. 58 52 44 500, e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl.