Alimenty z funduszu – przekroczenie dochodu

Uzyskanie świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Jednak nie każdy wie, że przekroczenie tego progu nie zawsze dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o świadczenie.

Fundusz alimentacyjny przysługuje rodzicowi, który ma zasądzone alimenty przez sąd, a ich egzekucja okazała się bezskuteczna. Świadczenie przysługuje w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł.

Świadczenia przysługują do ukończenia:

 • 18 roku życia albo
 • 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej albo
 • bezterminowo – w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Warto pamiętać, iż alimenty z funduszu nie przysługują w przypadku umieszczenia osoby uprawnionej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej. Podobnie jest, gdy osoba uprawniona zawiera związek małżeński.

Uzyskanie świadczenia możliwe mimo przekroczenia kryterium

Jednym z kryteriów otrzymania świadczenia jest dochód, który może wynosić maksymalnie 900 zł na osobę w rodzinie. Warto wiedzieć, że od 2020 r. istnieje możliwość otrzymania świadczenia z funduszu, pomimo przekroczenia progu dochodowego. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu tzw. zasady złotówka za złotówkę.

– Jeśli kryterium dochodowe zostanie przekroczone, nie należy od razu rezygnować ze złożenia wniosku. – informuje Małgorzata Suwik – kierownik Działu Świadczeń Alimentacyjnych Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Może okazać się, że przyznanie świadczenia będzie możliwe. Warunek jest jeden – przekroczenie dochodu nie może być wyższe niż miesięczna kwota świadczenia wypłacanego z funduszu. – dodaje.

Jeśli ten warunek zostanie spełniony, to świadczenie będzie przyznane. Zostanie jednak pomniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Warto pamiętać, że świadczenie nie może być niższe od 100 zł miesięcznie.


Przykład 1

 • miesięczny dochód przypadający na członka rodziny: 1200 zł
 • kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 900 zł
 • miesięczna wysokość zasądzonych alimentów: 500 zł

  1200 zł – 900 zł = 300 zł (różnica pomiędzy dochodem członka rodziny, a kryterium dochodowym)
  500 zł – 300 zł = 200 zł

Zostanie przyznanie świadczenie w wysokości 200 zł.


Przykład 2

 • miesięczny dochód przypadający na członka rodziny: 1350 zł
 • kryterium dochodowe na osobę w rodzinie: 900 zł
 • miesięczna wysokość zasądzonych alimentów: 500 zł

  1350 zł – 900 zł = 450 zł (różnica pomiędzy dochodem członka rodziny, a kryterium dochodowym)
  500 zł – 450 zł = 50 zł

Świadczenie z funduszu nie zostanie przyznane, ponieważ kwota wynikająca z wyliczeń jest mniejsza niż 100 zł.


Chcesz skorzystać z fundusz alimentacyjnego? Złóż wniosek!

Przypominamy, że trwa akcja naboru wniosków o świadczenia, w tym świadczenie z funduszu alimentacyjnego.  Wnioski można składać:

w formie elektronicznej :

w formie papierowej :

 • osobiście
  Dział Obsługi Mieszkańców
  ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
 • za pośrednictwem poczty
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-153 Gdańsk
 • do wrzutni przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek A i C)

Więcej informacji na temat fundusz alimentacyjnego oraz formularze wniosków