Sprawdź czy należy Ci się dodatek mieszkaniowy i zaoszczędź nawet kilkaset złotych!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które nie są w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem lokalu. Mogą to być zarówno właściciele mieszkań czy domów, jak i ich najemcy czy podnajemcy, a nawet osoby nieposiadające tytułu prawnego do lokalu. Sprawdź, czy możesz skorzystać z dodatku mieszkaniowego i zaoszczędzić nawet kilkaset złotych!

Warunek: dochód oraz powierzchnia mieszkania nie mogą przekraczać ustawowych norm.

Możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego uwarunkowana jest spełnieniem trzech wymogów zawartych w ustawie tj. posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, posiadanie odpowiedniej wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz zajmowanie lokalu o określonej ustawą powierzchni.

Kryterium dochodowe uprawniające do dodatku od 1 lipca br. wynosi w gospodarstwie jednoosobowym – 2 066,99 zł, natomiast w gospodarstwie wieloosobowym – 1 550,24 zł na każdego członka gospodarstwa domowego.

Ważne!!!
Przekroczenie kryterium nie dyskwalifikuje z możliwości ubiegania się o dodatek – zostanie on pomniejszony o kwotę nadwyżki.

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy też od powierzchni mieszkania. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu, domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej. W zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym powierzchnia normatywna wynosi np. przy 1 osobie – 35 m² a maksymalna powierzchnia użytkowa to 45,50 m². Przy 4 osobach – powierzchnia normatywna wynosi 55 m² a maksymalna powierzchnia użytkowa to 71,50 m².

Powiększenie normatywnej powierzchni lokalu

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby osób w gospodarstwie domowym – ma to zastosowanie również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego.

Na jaki dodatek mieszkaniowy możesz liczyć?

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy trzeba pamiętać, że nie zrefunduje on wszystkich wydatków. Może on pokryć co najwyżej 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego mieszkania.

Co powoduje wstrzymanie dodatku?

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad ubiegania się o dodatek mieszkaniowy


Na jakie wsparcie mogą liczyć mieszkańcy Gdańska mający problemy finansowe i bytowe?
Dowiesz się tego z publikacji „POCIESZEK – PORADNIK DŁUŻNIKA, ZADŁUŻENIA CZYNSZOWE” wydanej w ramach programu bezpieczeństwa ekonomicznego i wsparcia osób zadłużonych.
To kolejny z serii edukacyjnych, pomocowych informatorów o szeroko rozumianym bezpieczeństwie ekonomicznym gdańszczanek i gdańszczan.