Dodatek mieszkaniowy – wyższe kryterium dochodowe

Dodatek mieszkaniowy to świadczenie dla osób, które z uwagi na trudną sytuację finansową nie są w stanie ponosić wydatków za lokal. Warto wiedzieć, że w lutym zwiększyły się limity dochodów, uprawniających do skorzystania z tego dodatku.

Dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Co ważne – o dodatek mogą ubiegać się nawet osoby już czynszowo zadłużone.

Jednym z kryteriów przyznania dodatku mieszkaniowego jest dochód. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku (ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego) a w gospodarstwie wieloosobowym 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Wyższe przeciętne wynagrodzenie = wyższy próg uprawniających do dodatku mieszkaniowego

Od 9 lutego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej wynosi 7 155,48 zł. Wzrost wysokości przeciętnego wynagrodzenia miał wpływ na podwyższenie kryterium dochodowego, uprawniającego do dodatku mieszkaniowego. Od tego dnia kryterium dochodowe wynosi 2 862,19 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej 2 538,46 zł) oraz 2 146,64 zł w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej 1 903,85 zł).

Ważną informacją jest to, że dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 35,78 zł (wcześniej 31,73 zł).

Szczegółowe informacje o dodatku mieszkaniowym