Gdańsk uruchomił pierwsze wypłaty świadczenia „Dobry start”

Niespełna trzy dni od rozpoczęcia naboru wniosków Gdańsk wypłacił pierwsze środki w ramach świadczenia „Dobry start”. Do prawie 4 tys. gdańskich rodzin trafiły świadczenia na kwotę ponad 1,5 mln zł. Symbolicznej pierwszej wypłaty dokonała Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz dokonuje pierwszej wypłaty świadczenia "Dobry start"
Fot. Dominik Paszliński/gdansk.pl

Przypomnijmy, że 1 lipca Gdańskie Centrum Świadczeń rozpoczęło akcję przyjmowania wniosków internetowych o świadczenie „Dobry start”. W ciągu dwóch dni mieszkanki i mieszkańcy Gdańska złożyli ponad 8,7 tys. wniosków o tzw. 300+. Co ważne, prawie 4 tys. z nich, na ponad 5,1 tys. dzieci zostało już rozpatrzonych. Dzięki temu rodzice i opiekunowie otrzymają pieniądze już kilka dni po złożeniu dokumentów.

Świadczenie “Dobry start” to 300 zł na wyprawkę szkolną, przyznawane bez względu na osiągany dochód. Przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej, szkole dla dorosłych lub szkole policealnej do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Wniosek o 300+ może złożyć rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej o świadczenie wnioskuje rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski on-line przyjmowane są od 1 lipca, natomiast wnioski papierowe od 1 sierpnia. Jednak z uwagi na wciąż realne zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku przez internet.

– Tylko o świadczenie 300+ będzie ubiegało się w tym roku około 35 tys. rodziców i opiekunów. Dlatego mam do was ogromną prośbę. Jeśli możecie, korzystajcie z drogi elektronicznej. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo. Koronawirus wciąż jest groźny. Nie ma potrzeby narażania zdrowia swojego, najbliższych oraz osób, które te wnioski będą przyjmować. – zaapelowała Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Przeczytaj więcej na temat akcji przyjmowania wniosków o świadczenia