Gdańskie Centrum Świadczeń – startujemy już 1 lipca!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Już 1 lipca 2016 roku rozpocznie działalność Gdańskie Centrum Świadczeń. Centrum przejmie obsługę niektórych świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Cel zmian jest jeden – poprawa dostępności i jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gdańska.

Decyzja o utworzeniu Gdańskiego Centrum Świadczeń została podjęta przez Radę Miasta Gdańska na sesji dn. 28 kwietnia 2016. Centrum przejmie od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych, dodatków energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, świadczeń dla żołnierzy oraz świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Ulotka GCŚ

Uwaga!!!

Przejęcie zadań przez Gdańskie Centrum Świadczeń nie wymaga ponownego składania wniosków o świadczenia, o ile zostały one złożone w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku i zostały wydane decyzje, czy też są w trakcie rozpatrywania.

Ponadto, wnioski na świadczenie wychowawcze 500+ oraz inne świadczenia, złożone 1 lipca i później w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, zostaną przekazane do Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Siedzibą Gdańskiego Centrum Świadczeń będzie część budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25, dotychczas użytkowanego przez MOPR, natomiast wnioski o świadczenia będą przyjmowane w budynku przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku). Centrum przejmie od Ośrodka nie tylko pomieszczenia, ale również 148 pracowników, budżet na ich wynagrodzenia oraz środki na wypłatę świadczeń. Działalność Centrum będzie finansowana w głównej mierze z dotacji rządowych, przekazywanych na obsługę takich zadań, jak Program „Rodzina 500+”, czy świadczenia rodzinne oraz z budżetu Miasta.

CO SIĘ ZMIENI?

Po pierwsze, od 1 lipca 2016 r. wnioski o przyznanie:

 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami,
 • „becikowego”,
 • świadczenia rodzicielskiego
 • świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”
 • świadczenia opiekuńczego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.
 • stypendium i zasiłku szkolnego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • obniżki czynszowej

będą obsługiwane przez Gdańskie Centrum Świadczeń.

Po drugie, wnioski o ww. świadczenia będą przyjmowane przy ul. 3 Maja 9 (budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Dzięki temu gdańszczanie będą mogli załatwić wszystkie sprawy w jednym miejscu. Jest to punkt dobrze skomunikowany, a więc bez problemu można dojechać do niego z każdego miejsca w Gdańsku. Na osoby korzystające z punktu czeka wiele stanowisk przyjmowania interesantów, automatyczny system kolejkowania, poczekalnia, pokój zabaw dla dzieci oraz Punkt Informacyjny. Co ważne, budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Korytarz GCŚ i system kolekowania

JAKI JEST CEL WPROWADZANYCH ZMIAN?

Do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizował szereg działań, wychodzących poza ramy określone przez ustawę o pomocy społecznej, a więc adresowanych do szerszej grupy odbiorców, niż tylko klienci pomocy społecznej. Na przestrzeni ostatnich lat oferta świadczeń obsługiwanych przez Ośrodek wzbogaciła się m. in. o świadczenia rodzinne, dodatki mieszkaniowe, obniżki czynszowe, dodatki energetyczne, czy też świadczenie wychowawcze w ramach Programu „Rodzina 500+”. Zapowiedzi Rządu wskazują, że w najbliższych latach należy spodziewać się wprowadzenia nowych formy pomocy.

Stały wzrost ilości form pomocy adresowanych do gdańszczan, również tych niekorzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, a zatem i liczby osób mogących skorzystać z tych świadczeń uwidocznił potrzebę utworzenia nowej, wyspecjalizowanej jednostki, która poprawi dostępność i jakość świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gdańska. Taką jednostką będzie Gdańskie Centrum Świadczeń.

GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ INFORMACJE NA TEMAT ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ?

Wszelkie informacje dot. zasad ubiegania się o świadczenia oraz dane kontaktowe dostępne są na stronie www.gcs.gda.pl. Ponadto, zachęcamy do skorzystania z usług Punktu Informacyjnego, mieszczącego się przy ul. 3 Maja 9 (parter, budynek Powiatowego Urzędu Pracy). Z pracownikami punktu można skontaktować się równie telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 058 326 79 89, lub elektronicznie, pisząc na adres info@gcs.gda.pl.

Kontakt do Punktu Informacyjnego 058 326 79 89, e-mail: info@gcs.gda.pl