Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o dodatek elektryczny

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Ogrzewasz mieszkanie energią elektryczną i jest to główne źródło ogrzewania? Jeśli tak, to możesz ubiegać się o dodatek elektryczny. Jednak musisz się pospieszyć, bo wnioski przyjmowane są tylko do 1 lutego.

Linie wysokiego napięcia

Dodatek elektryczny wypłacany jest jednorazowo, a jego wysokość wynosi:

  • 1 000 zł lub
  • 1 500 zł w przypadku, gdy w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. gospodarstwo zużyło energii elektrycznej więcej niż 5 MWh.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh do wniosku dołączyć należy rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym (faktury) potwierdzające zwiększone zużycie energii elektrycznej w 2021 r.

Warunkiem otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynku (CEEB) do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł zgłaszanych lub wpisanych po raz pierwszy.

Ważną informacje jest to, że w przypadku, gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstwa domowych zamieszkujących pod tym samym adresem.

Jeżeli zostało złożonych więcej niż jeden wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych mających ten sam adres zamieszkania, dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski o dodatek elektryczny składa się w Gdańskim Centrum Świadczeń. Można to zrobić osobiście, za pośrednictwem poczty lub przez ePUAP.

Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku