Pamiętaj o złożeniu wniosku o świadczenie „Dobry start” (300+)

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Już blisko 13,2 miliona złotych wypłacono do tej pory gdańskim rodzinom w ramach programu „Dobry start”. Z pieniędzy na wyprawkę szkolną skorzystało prawie 31,7 tysiąca rodzin, które otrzymały wsparcie na ponad 43,9 tysiąca dzieci. Jednak są jeszcze rodziny, które do tej pory nie zdecydowały się na złożenie wniosku. A czasu coraz mniej, bo wnioski przyjmowane będą tylko do 30 listopada 2018 roku.

Przypomnijmy, że świadczenie „Dobry start” wypłacane jest w tym roku po raz pierwszy, a przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków zajmuje się Gdańskie Centrum Świadczeń. Pomoc w wysokości 300 złotych przysługuje raz w roku na każde rozpoczynające rok szkolny dziecko, uczące się w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, do ukończenia przez nie 20 roku życia. Osoby legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności mogą otrzymać wsparcie do 24 roku życia. Wypłata świadczenia „Dobry Start” nie jest uzależniona od dochodu. Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce.

Plakat dotyczący świadczenia "Dobry start"

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej składają wnioski w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać od 1 lipca do 30 listopada. Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane.

 

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT ŚWIADCZENIA „DOBRY START” I ZOBACZ JAK I GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK