Wniosek o dodatek mieszkaniowy bez potwierdzenia zarządcy budynku

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Chcesz ubiegać się o dodatek mieszkaniowy, a zarządca Twojego budynku zawiesił obsługę interesantów i nie masz możliwości uzyskania potwierdzenia wniosku? Możesz złożyć niepotwierdzony wniosek, pod warunkiem dostarczenia pozostałych dokumentów.

Przypomnijmy, że jednym z warunków otrzymania dodatku mieszkaniowego jest złożenie wniosku potwierdzonego przez zarządcę domu. W związku z epidemią koronawirusa Gdańskie Nieruchomości zawiesiły osobistą obsługę mieszkańców. Ograniczony jest również kontakt ze spółdzielniami i zarządcami wspólnot.

W konsekwencji, w większości przypadków nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia przez zarządcę wniosku o dodatek mieszkaniowy i karty kryteriów. Dlatego, do odwołania można składać wnioski niepotwierdzone. Warunkiem jest podanie pełnej nazwy zarządcy wraz z danymi adresowymi.

Wnioski prosimy składać:

 • w urnach zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25,
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
      Gdańskie Centrum Świadczeń
      ul. Powstańców Warszawskich 25
      80-152 Gdańsk,

Pracownicy Działu Pomocy Mieszkaniowej skontaktują się z każdym z wnioskodawcą i poinformują o dalszym postępowaniu przy rozpatrywaniu przekazanego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  

W przypadku pytań można kontaktować się z punktem informacyjnym, pisząc na adres info@gcs.gda.pl lub dzwoniąc na numery:

 • 58 326 79 89
 • 572 986 946
 • 572 535 621
 • 572 986 796