Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny – informacje ogólne

Wypłata dodatku energetycznego zostaje zawieszona do 31 grudnia 2023 r. 

Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów opłat ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Dodatek przysługuje tzw. odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy. Zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym. Co ważne – osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny musi zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej, jak również posiadać przyznany dodatek mieszkaniowy.

Wysokość dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2022 r. do 30 kwietnia 2023 r. wynosi:

  • dla gospodarstwa prowadzonego przez osobę samotną – 13,38 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z 2 do 4 osób – 18,58 zł/miesiąc;
  • dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób – 22,30 zł/miesiąc.

Dodatek energetyczny jest wypłacany do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem stycznia, w którym zryczałtowany dodatek wypłaca się do 30 stycznia danego roku.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego;
  • Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Gdzie złożyć wniosek?

osobiście: 

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Obsługi Mieszkańców
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

za pośrednictwem poczty:

Gdańskie Centrum Świadczeń
Dział Pomocy Mieszkaniowej
ul. Kartuska 32/34
80-104 Gdańsk

Więcej informacji oraz formularze wniosków do pobrania

Więcej informacji oraz wymagane dokumenty