Od 1 marca zwiększony próg dochodowy w dodatkach mieszkaniowych

Przypominamy, że w związku z podniesieniem od 1 marca 2021 roku kwoty najniższej emerytury, uległy zwiększeniu kryteria dochodowe uprawniające do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Od początku marca kryterium dochodowe, uprawniające do dodatku mieszkaniowego wynosi: w gospodarstwie jednoosobowym 2 189,04 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 1 563,60 zł. Pod uwagę brany jest dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.