Pierwszy miesiąc za nami

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Ponad 2300 przyjętych wniosków, 4257 wydanych decyzji, prawie 3 500 osób obsłużonych przez Punkt Informacyjny – tak wyglądał pierwszy miesiąc funkcjonowania Gdańskiego Centrum Świadczeń.

Gdańskie Centrum Świadczeń to nowa jednostka miejska, która rozpoczęła działalność 1 lipca 2016 r. Centrum przejęło obsługę niektórych świadczeń realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Cel zmian był jeden – poprawa dostępności i jakości świadczenia usług na rzecz mieszkańców Gdańska.

Decyzja o utworzeniu Gdańskiego Centrum Świadczeń została podjęta przez Radę Miasta Gdańska na sesji dn. 28 kwietnia 2016 r. Centrum przejęło od Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych, dodatków mieszkaniowych, obniżek czynszowych, dodatków energetycznych, stypendiów i zasiłków szkolnych, świadczeń dla żołnierzy oraz świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”.

Pracowity miesiąc

Pomimo tego, że Centrum zostało utworzone 1 lipca, nie było mowy o przerwie na organizację pracy. Już od pierwszych dni pracownicy GCŚ mieli ręce pełne roboty. Początek miesiąca zdominowały sprawy związane z rozpatrywaniem wniosków o świadczenie 500 plus. Większość z nich stanowiły wnioski bardzo skomplikowane, wymagające dogłębnej weryfikacji. W wielu przypadkach trzeba było prosić wnioskodawców o dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty, co niestety wydłużało procedurę rozpatrywania wniosku.

Oczywiście, pracownicy Centrum musieli skupić się również na nowych wnioskach. Przez pierwszy miesiąc wpłynęło do Centrum 2358 wniosków o świadczenia. Zdecydowana większość z nich dotyczyła ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego – 602 wnioski, na drugim miejscu uplasowały się wnioski o świadczenie 500 plus – 596 wniosków, natomiast trzecie miejsce w rankingu popularności zajęły wnioski o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego – 252 wnioski. Duża ilość wniosków o świadczenia, to duża liczba wydanych decyzji administracyjnych. W lipcu pracownicy Centrum wydali ponad 4200 decyzji, z czego prawie 2800 dotyczyło świadczenia 500 plus.

Podsumowanie lipca w GCŚ

Sporą popularnością cieszył się również Punkt Informacyjny, funkcjonujący przy ul. 3 Maja 9. Pracownicy punktu obsłużyli osobiście 1 290 osób oraz udzielili 2 200 konsultacji telefonicznych. Zainteresowanie informacją telefoniczną okazało się tak duże, że momentami dochodziło do przeciążenia linii telefonicznych, za co bardzo przepraszamy.

Kolejne pracowite miesiące

Zdecydowana większość wniosków o świadczenie 500 plus została rozpatrzona, co nie oznacza, że pracownicy Centrum mają czas, żeby złapać oddech. Aktualnie Gdańskie Centrum Świadczeń przygotowuje się do przyjmowania wniosków na nowy okres zasiłkowy. Prognozuje się, że w najbliższym czasie zostanie przyjętych 11 500 wniosków, w tym ok. 7 000 o zasiłek rodzinny, ok. 3 000 o świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego oraz ok. 1 500 wniosków o stypendia szkolne. Żeby ułatwić Gdańszczanom możliwość złożenia wniosku, z początkiem września zostaną uruchomione tymczasowe punkty przyjmowania wniosków. Punkty te będą zlokalizowane nie tylko w centrum ale również, z inicjatywy Zastępcy Prezydenta Gdańska Piotra Kowalczuka, w dalej położonych dzielnicach. Aktualnie finalizowane są umowy z właścicielami lokali, w których mają działać punkty przyjmowania wniosków. Wykaz punktów oraz godziny ich funkcjonowania zostaną podane niezwłocznie po dograniu szczegółów.

Do tego czasu zapraszamy do naszego głównego punktu przyjmowania wniosków, znajdującego się przy ul. 3 Maja 9 (budynek PUP).