Realizacja dodatku osłonowego

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Począwszy od stycznia gminy zajmują się wypłatą nowego świadczenia – dodatku osłonowego. Do tej pory do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło blisko 11,5 tys. wniosków o świadczenie, z czego aż 6,3 tys. w styczniu. Co ważne, 75% wniosków zostało już rozpatrzonych.

Dodatek osłonowy to świadczenie wprowadzone przez rząd w ramach Tarczy antyinflacyjnej. Dodatek zastąpił w tym roku wypłatę dotychczasowego dodatku energetycznego.

Dodatek osłonowy jest świadczeniem przewidzianym wyłącznie na rok. Podstawowym warunkiem jego uzyskania jest spełnienie kryterium dochodowego. Wysokość kryterium uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym i wynosi 2 100 zł netto dla gospodarstwa jednoosobowego, a w przypadku gospodarstw wieloosobowych – 1 500 zł na osobę w gospodarstwie.

Jak przyznają realizatorzy tego zadania, ilość potencjalnych wniosków była wielką niewiadomą. Okazało się, że zainteresowanie jest ogromne, a wnioski zaczęły spływać lawinowo od pierwszego dnia naboru.

 – Rozpatrzenie wniosków, które wpłynęły w styczniu, stanowiło dla nas największe wyzwanie, albowiem zgodnie z ustawą ich rozpatrzenie i wypłata musiała nastąpić do końca marca. – mówi Arletta Wolińska, kierownik Działu Pomocy Mieszkaniowej, która jest odpowiedzialna za realizację tego zadania. – Niemniej jednak udało nam się wypłacić świadczenie w terminie.

Przypominamy, że dla osób które złożyły wnioski w styczniu, świadczenie jest wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza musiała zostać zrealizowana do 31 marca, natomiast termin drugiej raty jest do 2 grudnia. Natomiast dla klientów, którzy złożyli wnioski w kolejnych miesiącach dodatek  wypłacany jest jednorazowo w pełnej kwocie. Dotychczas wypłaciliśmy świadczenie na łączną kwotę prawie 3 mln zł.

Niestety nie wszyscy jeszcze otrzymali dodatek osłonowy. Cześć wniosków nie mogła zostać rozpatrzona, ponieważ nie było możliwości ustalenia dochodu osób będących w składzie gospodarstwa domowego. Powodem był brak informacji o jednym z elementów składający się na dochód tj. wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dotyczy to w głównej mierze osób będących emerytami i rencistami. W sytuacji, kiedy osoby weryfikujące wniosek nie mogą samodzielnie pozyskać takiej informacji, muszą wystąpić o nią do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Do czasu udostępnienia przez ZUS tych danych, nie można stwierdzić, że kryterium dochodowe jest spełnione, a dodatek przysługuje.

Drugim weryfikowanym elementem, warunkującym tym razem wysokość samego  świadczenia, jest sposób ogrzewania lokalu, w którym wnioskodawca zamieszkuje. I tak, jeżeli ogrzewanie zajmowanego lokalu zasilane jest węglem lub paliwami węglopochodnymi, to ustawodawca przewidział wyższe dofinasowanie. Warunkiem jest jednak dokonanie zgłoszenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków tzw. CEEB.

 – I to stanowiło dość poważy problem, z powodu którego nie zawsze można było szybko rozpatrzeć wniosek. Wiele osób nie zdawało sobie sprawy, z obowiązku złożenia takiej deklaracji. Bez tego nie możemy przyznać świadczenia w wyższej kwocie, nawet jeżeli rzeczywiście nieruchomość jest ogrzewana węglem czy paliwami węglopochodnymi. – dodaje Arletta Wolińska. Na szczęście chęć otrzymania podwyższonego dofinansowania spowodowała wzrost składanych deklaracji.

Aktualnie obserwowane jest zmniejszenie zainteresowania składaniem wniosków o dodatek osłonowy. Wydaje się zatem, że większość mieszkańców Gdańska już skorzystała z tej możliwości. Ważna informacja dla tych, którzy chcą złożyć wniosek, a jeszcze tego nie zrobili – dokumenty można składać jeszcze do końca października 2022 r.