Więcej o: Razem z Seniorami i dla Seniorów

Razem z Seniorami i dla Seniorów

W minioną sobotę (1 października) rozpoczęły się obchody Gdańskich Dni Seniora. To właśnie dla nich miasto Gdańsk zorganizowało wydarzenie w zrewitalizowanej przestrzeni Parku Oruńskiego.

Więcej o: Dodatek węglowy – zmiany w przepisach

Dodatek węglowy – zmiany w przepisach

17 września br. Prezydent RP podpisał kolejną ustawę wprowadzającą dodatki do źródeł ciepła zasilanych innym niż węgiel paliwem tj. peletem,  drewnem kawałkowym czy innym rodzajem biomasy. Jednocześnie ustawa ta wprowadza zmiany w ustawie dotyczącej dodatku węglowego.

Więcej o: Świadczenie 40 zł przedłużone o kolejne 60 dni

Świadczenie 40 zł przedłużone o kolejne 60 dni

W ramach nowelizacji ustawy regulującej pomoc obywatelom Ukrainy przedłużono okres, za który może być przyznane świadczenie dla osób zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy do 120 dni. Okres ten jest liczony od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Więcej o: Realizacja dodatku osłonowego

Realizacja dodatku osłonowego

Począwszy od stycznia gminy zajmują się wypłatą nowego świadczenia – dodatku osłonowego. Do tej pory do Gdańskiego Centrum Świadczeń wpłynęło blisko 11,5 tys. wniosków o świadczenie, z czego aż 6,3 tys. w styczniu. Co ważne, 75% wniosków zostało już rozpatrzonych.

Więcej o: Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy

Obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie w Polsce zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.

Więcej o: Orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty pobytu w czasie epidemii COVID-19

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty pobytu w czasie epidemii COVID-19

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii, wprowadzono również szereg uregulowań prawnych, które mają za zadanie chronić obywateli przed niekorzystnymi skutkami wywołanymi sytuacją epidemiologiczną. Przypominamy, że przepisy te dotyczą także osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców, którzy przebywają i pracują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej o: Masz przyznane stypendium szkolne? Pamiętaj o dostarczeniu faktur!

Masz przyznane stypendium szkolne? Pamiętaj o dostarczeniu faktur!

Na początku grudnia Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomiło wypłaty stypendium szkolnego. Do gdańskich rodzin trafiły środki finansowe na łączną kwotę ponad 100 tys. Pieniędzy na wypłaty jest więcej, ale nie wszystkie osoby, którym wsparcie przysługuje, dostarczyły niezbędne faktury.

Więcej o: Wypłaty świadczeń już 21 lipca

Wypłaty świadczeń już 21 lipca

Informujemy, że w miesiącu lipcu br. świadczenia rodzinne, świadczenia 500plus, świadczenia opiekuńcze będziemy wypłacać już od 21 lipca. Wyjątek stanowią osoby odbierające świadczenia bezpośrednio w Urzędach Pocztowych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, którego termin wypłaty ustalono na 27 lipca.