Więcej o: Orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty pobytu w czasie epidemii COVID-19

Orzeczenia o niepełnosprawności oraz karty pobytu w czasie epidemii COVID-19

Wraz z wprowadzeniem stanu epidemii, wprowadzono również szereg uregulowań prawnych, które mają za zadanie chronić obywateli przed niekorzystnymi skutkami wywołanymi sytuacją epidemiologiczną. Przypominamy, że przepisy te dotyczą także osób niepełnosprawnych oraz obcokrajowców, którzy przebywają i pracują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej o: Masz przyznane stypendium szkolne? Pamiętaj o dostarczeniu faktur!

Masz przyznane stypendium szkolne? Pamiętaj o dostarczeniu faktur!

Na początku grudnia Gdańskie Centrum Świadczeń uruchomiło wypłaty stypendium szkolnego. Do gdańskich rodzin trafiły środki finansowe na łączną kwotę ponad 100 tys. Pieniędzy na wypłaty jest więcej, ale nie wszystkie osoby, którym wsparcie przysługuje, dostarczyły niezbędne faktury.

Więcej o: Wypłaty świadczeń już 21 lipca

Wypłaty świadczeń już 21 lipca

Informujemy, że w miesiącu lipcu br. świadczenia rodzinne, świadczenia 500plus, świadczenia opiekuńcze będziemy wypłacać już od 21 lipca. Wyjątek stanowią osoby odbierające świadczenia bezpośrednio w Urzędach Pocztowych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, którego termin wypłaty ustalono na 27 lipca.

Więcej o: Ruszyły wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Ruszyły wypłaty Gdańskiego Bonu Żłobkowego

Od tego roku Gdańsk może poszczycić się nowym świadczeniem wypłacanym na rzecz swoich mieszkańców – Gdańskim Bonem Żłobkowym. Świadczenie to ma na celu wsparcie rodziców bądź opiekunów dziecka w ponoszeniu kosztów opieki nad dzieckiem, które uczęszcza do placówki niepublicznej.

Więcej o: „Dobry start” na półmetku…

„Dobry start” na półmetku…

Prawie 29 tysięcy wniosków o świadczenie “Dobry start” wpłynęło do tej pory do Gdańskiego Centrum Świadczeń. Najwięcej z nich, bo aż 24,3 tysiąca zostało złożonych w lipcu, z czego 15 tysięcy w pierwszym tygodniu naboru wniosków. Pierwsze wypłaty świadczenia zostały zrealizowane już 1 lipca, a do tej pory tzw. 300+ wypłacono na 20,5 tysiąca gdańskich […]

Więcej o: Dobre wyniki „Dobrego startu”

Dobre wyniki „Dobrego startu”

Wprowadzony w tym roku nowy program rządowy „Dobry start” to dla wszystkich rodzin posiadających dzieci w wieku szkolnym dodatkowy zastrzyk gotówki. Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego to dla uczniów przyjemny czas zakupu nowych plecaków, kolorowych przyborów szkolnych, zeszytów, pięknego ubrania….a dla rodziców niestety kojarzy się ze sporymi wydatkami.

Więcej o: Zobacz co nowego w świadczeniach szkolnych…

Zobacz co nowego w świadczeniach szkolnych…

Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego, to dla wielu rodzin duże wyzwanie. Wiąże się z dużym obciążeniem budżetu rodzinnego. Dlatego warto skorzystać z wsparcia dedykowanego uczniom w postaci stypendium szkolnego – dodaje Z-ca Prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.