Skorzystaj z dodatku mieszkaniowego

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Masz trudną sytuację finansową? Nie czekaj, aż Twoje mieszkanie będzie zadłużone – sprawdź, czy możesz skorzystać z dodatku mieszkaniowego. Coraz częściej obserwujemy, iż osoby, z powodu trudnej sytuacji finansowej w rodzinie, doprowadzają do zadłużenia swoich mieszkań i nie podejmują żadnych działań, które mogłyby choćby w małym stopniu pomóc w przezwyciężeniu tej trudnej sytuacji. Dlatego też zachęcamy do sprawdzenia, w jakich przypadkach można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

Poniżej podajemy podstawowe informacje, które pozwolą określić, czy Państwa rodzina  może ubiegać się o tę formę wparcia.

To co najważniejsze przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy to: posiadanie przez wnioskodawcę wymaganego tytułu prawnego do zajmowanego lokalu mieszkalnego, określonej powierzchni lokalu oraz spełnienie kryterium dochodowego. Co ważne, posiadanie zadłużenia w opłatach mieszkaniowych nie  dyskwalifikuje z pobierania dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy jest dedykowany przede wszystkim najemcom lub podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach, do których przysługuje prawo spółdzielcze, osobom mieszkającym w budynkach stanowiących ich własność, właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, a także osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekującym na lokal zamienny lub socjalny.

W związku z tym, iż dodatek mieszkaniowy przysługuje tylko określonej grupie osób, które muszą posiadać określony poziom dochodów, każdorazowo po otrzymaniu wniosku jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia, czy Państwa rodzina spełnia tzw. kryterium dochodowe. Przy analizowaniu sytuacji dochodowej sprawdzamy, czy średni miesięczny dochód na jednego członka Państwa gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekroczył 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie  wieloosobowym. Przypominamy, iż od marca bieżącego roku najniższa emerytura wynosi 1 tys. zł.

To co jest jeszcze istotne przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy, to powierzchnia lokalu mieszkalnego, który Państwo zamieszkujecie. Niestety posiadanie zbyt dużego lokalu może uniemożliwić Państwu otrzymanie dodatku mieszkaniowego. W tym zakresie zostały ściśle określone normy, od których obowiązują tylko nieliczne odstępstwa uwarunkowane między innymi od zamieszkiwania w lokalu osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim lub osoby niepełnosprawnej, wymagającej oddzielnego pokoju.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest zawsze na okres 6 miesięcy w formie decyzji administracyjnej. Po upływie tego okresu konieczne jest złożenie nowego wniosku.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani tego typu wsparciem zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową procedurą dotycząca zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego, którą znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej pod adresem: https://www.gcs.gda.pl/pomoc-mieszkaniowa/dodatek-mieszkaniowy/

Jeżeli zdecydujecie się Państwo ubiegać się o to świadczenie, to zapraszamy do złożenia wniosku osobiście w naszym punkcie obsługi mieszkańców przy ul. 3 Maja 9 lub korespondencyjnie, przesyłając go na nasz adres:

Gdańskie Centrum Świadczeń
ul. Powstańców Warszawskich 25
80-152 Gdańsk