Złóż wniosek o stypendium szkolne

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Już 2 września Gdańskie Centrum Świadczeń rozpocznie nabór wniosków o stypendium szkolne. Dodatkowe środki na wydatki związane z edukacją będą mogli otrzymać rodzice uczniów zamieszkałych na terenie Gdańska oraz spełniający określone kryterium dochodowe. Wnioski będą przyjmowane do 15 września.

– Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego, to dla wielu rodziców nie lada wyzwanie. Wiąże się z dużym obciążeniem budżetu rodzinnego. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia w postaci stypendium szkolnego. – mówi Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. – Jednocześnie należy pamiętać, że stypendium to nie jedyna forma pomocy związana z edukacją lub opieką nad dziećmi, oferowana przez Gdańskie Centrum Świadczeń. Rodzice mogą skorzystać również ze świadczenia „Dobry start”, czy też uruchomionego w tym roku, finansowanego z budżetu miasta, Gdańskiego Bonu Żłobkowego. – dodaje.

Jakie są zasady przyznawania stypendium?

Stypendium szkolne przysługuje uczniom do czasu zakończenia nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Aby skorzystać ze świadczenia, należy spełnić dwa podstawowe warunki. Po pierwsze, wsparcie przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gdańska. Drugim warunkiem jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 528 zł na osobę w rodzinie. Rozpatrując wniosek o stypendium brany jest pod uwagę dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, czyli z sierpnia – bez względu na tytuł i źródło jego uzyskania. Co ważne, przekroczenie dochodu w sierpniu nie zawsze oznacza definitywną odmowę przyznania świadczenia. Jeżeli w rodzinie, tuż przed złożeniem wniosku, nastąpiła utrata dochodu, to brany pod uwagę będzie dochód z miesiąca w którym wniosek został złożony.

Stypendium będzie wypłacane jako refundacja wydatków poniesionych na cele edukacyjne, na podstawie imiennych rachunków i faktur. Katalog asortymentu podlegającego refundacji jest bardzo szeroki i obejmuje m. in. zakup podręczników, przyborów szkolnych, a od zeszłego roku również zakup komputerów i akcesoriów komputerowych, kursów komputerowych, czy też kosztów korzystania z internetu.

Zdjęcie ilustrujące artykuł dotyczący stypendiów szkolnych
Stypendium może zostać przeznaczone na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

Ważne, aby pamiętać, że refundowane będą tylko wydatki poniesione na cele edukacyjne, dokonane od 1 września do 31 maja, za wyjątkiem wydatków dotyczących podręczników szkolnych.

W ubiegłym roku stypendia szkolne przyznano 734 gdańskim uczennicom i uczniom. Miesięczna wysokość pomocy wyniosła od 198 zł do 246 zł w zależności od dochodu rodziny i przyznana była przeciętnie na okres 4 miesięcy.

Gdzie i kiedy można składać wnioski?

Podobnie, jak to miało miejsce w poprzednich latach, wnioski o stypendium szkolne składa się raz w roku, przez pierwsze dwa tygodnie września. Ważne jest, aby zdążyć z załatwieniem formalności do 15 września, ponieważ tego dnia upływa ostateczny termin złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane będą w trzech punktach obsługi, rozlokowanych w różnych dzielnicach Gdańska:

 • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  ul. 3 Maja 9
  od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-17:00
 • GDAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ
  ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek po Scenie Muzycznej GAK)
  od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00
 • KLUB OSIEDLOWY “PIASTUŚ”
  ul. Piastowska 98A
  poniedziałek, czwartek w godz. 11:00-17:00
  wtorek, środa, piątek w godz. 10:00-15:00

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków dostępne są na stronie https://www.gcs.gda.pl/pomoc-szkolna/.

ZASIŁEK SZKOLNY

Dla rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji rodzinnej w wyniku zdarzenia losowego, takiego jak np. nagła i nieprzewidziana utrata pracy, śmierć członka rodziny została przewidziana dodatkowa pomoc dla uczniów w postaci zasiłku szkolnego. Rodziny, które znalazły się w takiej sytuacji mogą liczyć na jednorazową pomoc do 620 zł na każdego ucznia.