Więcej o: Program Pomocy Dzieciom – wnioski do 5 kwietnia

Program Pomocy Dzieciom – wnioski do 5 kwietnia

Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujące się dziećmi w ciężkim stanie klinicznym mogą ubiegać się o roczne stypendium Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES. Nabór wniosków trwa do 5 kwietnia 2018 roku.

Więcej o: Koordynacja systemów zabezpiecznia społecznego. O co w tym właściwie chodzi?

Koordynacja systemów zabezpiecznia społecznego. O co w tym właściwie chodzi?

Czy w przypadku przebywania jednego z rodziców za granicą, drugi może skorzystać ze świadczeń wypłacanych przez Gdańskie Centrum Świadczeń? To zależy od konkretnej sytuacji. W przypadku, gdy jedno z rodziców przebywa za granicą, zachodzi potrzeba sprawdzenia czy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Jeżeli rodzic pracuje za granicą, to właśnie ten kraj powinien […]

Więcej o: Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej – 13-17 marca 2017 roku

Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej – 13-17 marca 2017 roku

W dniach od 13 marca do dnia 17 marca 2017 roku odbędzie się Pomorski Tydzień Edukacji Prawnej. W realizację tego wydarzenia zaangażowali się przedstawiciele wielu środowisk prawniczych, w szczególności adwokaci z Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, sędziowie, komornicy.

Więcej o: Uprawnienia kombatantów

Uprawnienia kombatantów

Kombatanci mogą korzystać z uprawnień do pomocy pieniężnej, środowiskowej opieki socjalnej, świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych poza kolejnością, nieodpłatnej pomocy prawnej oraz wielu innych udogodnień. Zobacz, jakie wsparcie oferują instytucje świadczące pomoc na rzecz kombatantów.

Więcej o: Świadczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci

Świadczenie dla osób samotnie wychowujących dzieci

Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby samotnie wychowujące dzieci? Jakie kryteria należy spełniać aby je uzyskać? To tylko niektóre z pytań, kierowanych do pracowników Gdańskiego Centrum Świadczeń przez osoby samotnie wychowujące dzieci.