Informacja dotycząca zaświadczeń dla studentów

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od dnia 01.10.2019 r. zmieniły się przepisy, na podstawie których przyznawane są stypendia socjalne przez uczelnie wyższe dla studentów. Uczelnie wymagają od studentów dołączenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Do Gdańskiego Centrum Świadczeń zgłasza się coraz więcej osób zainteresowanych otrzymaniem takiego zaświadczenia. W związku z tym informujemy, iż przepisy wskazują, że powyższe zaświadczenie powinno być wystawione przez ośrodek pomocy społecznej.

W Gdańsku jednostką zajmującą się pomocą społeczną, właściwą tym samym do wydania wskazanego zaświadczenia, jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wyłącznie ta instytucja może wydać zaświadczenie o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta i jego rodziny.

Poniżej dane kontaktowe do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. K. Leczkowa 1A
tel.: 58 342 31 50
fax. 58 342 31 51
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

lub w zależności od miejsca zamieszkania w odpowiednim Centrum Pracy Socjalnej (CPS).