Zasiłek pielęgnacyjny a świadczenie uzupełniające

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Czy otrzymanie świadczenie uzupełniającego, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych, oznacza konieczność rezygnacji z pobierania zasiłku pielęgnacyjnego? Pracownicy Gdańskiego Centrum Świadczeń uspokajają i zapewniają, że osoby zainteresowane mogą otrzymywać jednocześnie dwa świadczenia.

Przypomnijmy, że z początkiem września został uruchomiony nabór wniosków o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych. Wnioski o świadczenie można składać do organów wypłacających świadczenia emerytalno-rentowe (np. ZUS i KRUS). W przypadku osób niepobierających świadczeń emerytalno-rentowych oraz otrzymujących zasiłki z pomocy społecznej wnioski składane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

PRZECZYTAJ – WNIOSKI O 500+ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZUS I KRUS

Jak podkreślają pracownicy Centrum, wraz z uruchomieniem naboru wniosków zaczęły pojawiać się wątpliwości dotyczące równoczesnego pobierania zasiłku pielęgnacyjnego oraz 500+ dla niepełnosprawnych. Do punktu informacyjnego zaczęły docierać pytania dotyczące tego, czy osoba, której Centrum przyznało zasiłek pielęgnacyjny na podstawie orzeczenia Miejskiego lub Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, może wnioskować w ZUS o świadczenie uzupełniające dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

 – Świadczenie uzupełniające przyznawane jest w oparciu o orzeczenie komisji ZUS. Przyznanie tego świadczenia nie będzie przesłanką do wstrzymania wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego i uchylenia decyzji Gdańskiego Centrum Świadczeń, która była wydana na podstawie orzeczenia z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.  – wyjaśnia Magdalena Staszewska-Gąsior z Działu Obsługi Mieszkańców Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Oznacza to, że w sytuacji przyznania świadczenia uzupełniającego osoba niepełnosprawna nadal ma prawo do pobierania zasiłku pielęgnacyjnego w naszym Centrum. – dodaje.

Szczegółowe informacje dotyczące zasada przyznawania świadczenia uzupełniającego dostępne są m. in. na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnił również formularz wniosku.