Koniec z automatycznym przedłużaniem orzeczeń o niepełnosprawności – ważne zmiany w świadczeniach

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności, które w czasie COVID-19 było automatycznie przedłużane? Musisz wiedzieć, że te ułatwienia już nie obowiązują. Aby otrzymywać dalej świadczenie, musisz uzyskać nowe orzeczenie. Nie oznacza to, że z dnia na dzień zostaniesz bez świadczeń. Ustawa wprowadzająca zmiany zakłada okresy przejściowe, umożliwiające załatwienie niezbędnych formalności.

Przepisy wprowadzające zmiany w orzeczeniach rozróżniają sytuację osób ze względu na termin, w którym ich orzeczenie traci swoją ważność.

Orzeczenia, których termin ważności upłynął po 6 sierpnia 2023 r.

Orzeczenia te nie będą już wydłużane z mocy prawa. Aby otrzymywać dalej świadczenie należy uzyskać nowe orzeczenie. Następnie w terminie 3 miesięcy od jego wydania konieczne jest złożenia wniosku o świadczenie np. zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy czy dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku o  wydanie orzeczenia. Zasady te obowiązywały przed ogłoszeniem stanu epidemii i teraz ponownie będą miały zastosowanie.

Orzeczenia, których termin ważności upłynął w czasie pandemii

Wypłata dla osób, których ważność orzeczeń kończyła się w okresie pandemii, ale dalej pobierały świadczenia na podstawie przepisów „covidowych”, będzie zakończona z końcem sierpnia. Nie oznacza to jednak, że osoby te zostaną pozbawione świadczeń.

Świadczenia zostaną ponownie przyznane czasowo, na okres wskazany w poniższych punktach, jednak nie dłużej, niż do wydania nowego orzeczenia. Wypłaty zostaną przedłużone automatycznie, bez konieczności składania nowych wniosków.

Orzeczenia, których termin ważności upłynąłby:

  1. 31 grudnia 2020 r. – zachowają ważność do 31 grudnia 2023 r.
  2. od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. – zachowają ważność do 31 marca 2024 r.
  3. od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r. – zachowają ważność do 30 września 2024 r.

PRZYKŁAD

Osoba z niepełnosprawnością pobiera zasiłek pielęgnacyjny i posiada orzeczenie, którego pierwotna data obowiązywania miałaby upłynąć 31 stycznia 2021 r. Prawo do świadczenia zostanie przedłużone do 31 marca 2024 r.

Najszybciej o nowe orzeczenie powinny wystąpić osoby z niepełnosprawnością, którym termin ważności orzeczenia upływał w pierwszym roku pandemii, czyli w 2020 r. Ich orzeczenie jest ważne tylko do końca 2023 r. 

Masz nowe orzeczenie? Poinformuj o tym Gdańskie Centrum Świadczeń

Należy pamiętać o niezwłocznym poinformowanie GCŚ o uzyskaniu nowego orzeczenia. Ustalenie prawa do świadczeń na dalszy okres będzie możliwe po złożeniu wniosku, na podstawie nowego orzeczenia.


Podstawa prawna:

art.10, art 23, art 26 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 852)