Od listopada zasiłek pielęgnacyjny w górę

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Z początkiem listopada wzrosła wysokość zasiłku pielęgnacyjnego. Od tego miesiąca osoby korzystające z zasiłku otrzymają 215,84 zł miesięcznie, co oznacza podwyżkę świadczenia o 31,42 zł. Co ważne, podniesienie kwoty zasiłku pielęgnacyjnego nastąpi automatycznie, bez konieczności składania nowego wniosku. To ważna informacja, ponieważ dotyczy 12 tysięcy mieszkanek i mieszkańców Gdańska.

Przypomnijmy, że jest to już druga podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego na przestrzeni dwóch ostatnich lat. Do 2018 roku zasiłek pielęgnacyjny wypłacany był w kwocie 153,00 zł miesięcznie, a jego wysokość nie była podnoszona przez 12 lat. Od listopada 2018 rok do października br. zasiłek wypłacany był w wysokości 184,42 zł.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest  na pokrycie wydatków związanych z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bez względu na osiągany dochód. Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego posiadają:

  • niepełnosprawne dzieci,
  • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • osoby niepełnosprawne w wieku powyżej 16 roku życia, legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do 21 roku życia,
  • osoby, która ukończyły 75 lat.

Więcej informacji na temat zasiłku pielęgnacyjnego oraz formularz wniosku