Otrzymałeś z ZUS dodatek pielęgnacyjny? Pamiętaj, że musisz zgłosić ten fakt do GCŚ

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Osoby pobierające świadczenia emerytalno-rentowe mogą uzyskać prawo do dodatku pielęgnacyjnego. Wypłacany jest on przez organ, który przyznał rentę lub emeryturę, a jego wysokość wynosi 222,01 zł. Ważną informacją jest to, że osoby, które otrzymają prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS, KRUS i innych, muszą zgłosić ten fakt do Gdańskiego Centrum Świadczeń w celu zaprzestania wypłaty zasiłku pielęgnacyjnego, który wynosi 215,84 zł.

Co ważne, organy wypłacające świadczenia emerytalno-rentowe nie powiadamiają Gdańskiego Centrum Świadczeń o przyznaniu dodatku pielęgnacyjnego. Dlatego, jeśli osoba zainteresowana nie zrobi tego sama i będzie pobierała jednocześnie dwa świadczenia, może dojść do sytuacji, w której będzie koniczny zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

– Przypominamy, że od 1 października br. obowiązuje ustawa o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, tzw. „500plus dla osób niesamodzielnych”. Uzyskanie uprawnień do tego świadczenia, może łączyć się z nabyciem prawa do dodatku pielęgnacyjnego. – wyjaśnia Izabela Miazga, kierownik Działu Świadczeń Opiekuńczych Gdańskiego Centrum Świadczeń. – W takim przypadku osoba, której Centrum wypłaca zasiłek pielęgnacyjny, powinna nas o tym niezwłocznie poinformować. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której będziemy zobowiązani uznać wypłacony zasiłek pielęgnacyjny, za nienależnie pobrany, a w konsekwencji dochodzić jego zwrotu. – uzupełnia.