Skorzystaj z pomocy mieszkaniowej!

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Wydatki związane z kosztami utrzymania mieszkania stanowią duże wyzwanie dla części gdańskich rodzin. Powstające zaległości wpychają wiele osób w spiralę zadłużenia, z której później ciężko wyjść. Jesteś w trudnej sytuacji finansowej? Nie czekaj, aż Twoje mieszkanie będzie zadłużone – skorzystaj z dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz obniżki czynszu!

Dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy można ubiegać się niezależnie od tego, czy mieszka się w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, czy nawet w prywatnym. Istotny jest dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Co ważne, o pomoc w formie dodatku mieszkaniowego mogą zwracać się osoby już czynszowo zadłużone.

– Osoba, która ma zadłużony lokal, może wystąpić o dodatek mieszkaniowy. Jeżeli spełni kryteria, będzie mogła skorzystać z tego świadczenia – informuje Renata Stokrocka z Działu Pomocy Mieszkaniowej Gdańskiego Centrum Świadczeń. – Po przyznaniu dodatku mieszkaniowego trzeba jednak pamiętać o bieżącym regulowaniu opłat. W przeciwnym razie wypłata dodatku zostanie wstrzymana. – wyjaśnia.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest maksymalnie na okres 6 miesięcy. Po upływie tego okresu istnieje możliwość złożenia wniosku na kolejny okres.

Więcej informacji na temat dodatku mieszkaniowego oraz formularze wniosków [link]

Zryczałtowany dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny jest świadczeniem stanowiącym częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną. Aby skorzystać z tego dodatku należy posiadać prawo do dodatku mieszkaniowego, zamieszkiwać w miejscy dostarczania energii elektrycznej oraz złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami.

Więcej informacji na temat dodatku energetycznego oraz formularze wniosków [link]

Obniżka dochodowa czynszu

Kolejną formą wsparcia w ponoszeniu opłat związanych z kosztami utrzymania mieszkania jest obniżka dochodowa.

– O obniżkę dochodową mogą ubiegać się najemcy lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska oraz osoby zajmujące te lokale bez tytułu prawnego. – wyjaśnia Renata Stokrocka. – Obniżka dochodowa dotyczy tylko czynszu, natomiast nie dotyczy opłat takich jak opłata za energię elektryczną, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, odbiór odpadów i nieczystości ciekłych. – dodaje.

Wysokość obniżki dochodowej uzależniona jest od wysokości dochodów uzyskanych w gospodarstwie domowym najemcy oraz osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego. Obniżka dochodowa przyznawana jest na okres 12 miesięcy z możliwością wydłużenia tego okresu w przypadku utrzymania się niskiego dochodu w gospodarstwie domowym najemcy, co musi zostać potwierdzone wnioskiem i deklaracją o dochodach.

Więcej informacji na temat obniżki dochodowej oraz formularze wniosków [link]