Przywracamy osobistą obsługę interesantów

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Po ponad dwumiesięcznej przerwie, Gdańskie Centrum Świadczeń przygotowuje się do przywrócenia możliwości osobistego załatwiania spraw. Należy jednak pamiętać, że zagrożenie koronawirusem  jest nadal aktualne, więc powrót do pełnej obsługi musi przebiegać etapowo. Dlatego wizyty będą odbywały się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu terminu oraz z zachowaniem wszelkich rygorów sanitarnych.

Zdjęcie tabliczki informującej o możliwości dezynfekcji rąk

Przypomnijmy, że z powodu pandemii koronawirusa, w połowie marca wstrzymana została osobista obsług interesantów Gdańskiego Centrum Świadczeń. Warto zaznaczyć, że Centrum nie przerwało pracy, a mieszkanki i mieszkańcy Gdańska mieli możliwość zdalnego załatwienia spraw, bez konieczności osobistego kontaktu z pracownikami oraz innymi osobami.

Ponowne uruchomienie terminów postępowań administracyjnych, w wielu przypadkach uzasadnia potrzebę osobistego kontaktu z pracownikiem urzędu. Dlatego od tego tygodnia istnieje możliwość umówienia wizyty w Centrum, ale tylko w sytuacji, gdy obecność jest niezbędna do zakończenia postępowania administracyjnego.

W jaki sposób umówić się na osobistą wizytę w Gdańskim Centrum Świadczeń?

Osoby chcące z własnej inicjatywy skorzystać z osobistego kontaktu z pracownikiem Centrum mają taką możliwość, ale pod warunkiem wcześniejszego umówienia wizyty. Mogą to zrobić dzwoniąc pod numer telefonu 58 326 79 89 lub 513 902 853 lub pisząc na adres info@gcs.gda.pl. Pracownik odbierający zgłoszenie przekaże je pracownikowi merytorycznemu, który skontaktuje się z daną osobą i umówi dogodny termin wizyty.

Gdzie składać wnioski oraz korespondencję?

Przypominamy, że wnioski o świadczenia, pisma, podania, uzupełnienia do wniosków oraz inną korespondencję można bezpiecznie dostarczać do:

  • urn zlokalizowanych w budynkach Gdańskiego Centrum Świadczeń przy ul. 3 Maja 9 oraz ul. Powstańców Warszawskich 25,
  • wrzutni znajdujących się w wybranych Centrach Pracy Socjalnej MOPR,
  • za pośrednictwem poczty, wysyłając je na adres:
    Gdańskie Centrum Świadczeń
    ul. Powstańców Warszawskich 25
    80-152 Gdańsk,
  • przez platformę ePUAP.

Złóż wniosek przez Internet!

Zachęcamy do składania wniosków o świadczenia przez internet, np. za pośrednictwem portalu Em@tia, który umożliwia złożenie wniosku na większość świadczeń. Dzięki temu osoba zainteresowana może ubiegać się zdalnie m. in. o świadczenie 500+, zasiłek rodzinny, „becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie oraz świadczenie „Za życiem”.

ZOBACZ, JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK ZA POMOCĄ PORTALU EMP@TIA