Wypłaty świadczeń już 21 lipca

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Informujemy, że w miesiącu lipcu br. świadczenia rodzinne, świadczenia 500plus, świadczenia opiekuńcze będziemy wypłacać już od 21 lipca. Wyjątek stanowią osoby odbierające świadczenia bezpośrednio w Urzędach Pocztowych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, którego termin wypłaty ustalono na 27 lipca.

W ostatnim czasie kierowane są do nas liczne prośby beneficjentów naszych świadczeń o wcześniejszą wypłatę. Przypominamy, że realizacja wszystkich świadczeń zgodnie z decyzją administracyjną odbywa się od 25. do końca miesiąca. Wcześniejsza wypłata ma charakter szczególny i powinna wynikać z uzasadnionych potrzeb rodziny niemożliwych do przewidzenia oraz zaplanowania. Każdy taki wniosek jest rozpatrywany indywidualnie i nie może mieć charakteru stałego.

Przypominamy, że od 1 lipca br. rozpoczęliśmy przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o jednorazowe świadczenie Dobry Start, zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz gdański bon żłobkowy. Skala wpływających wniosków oraz organizacja pracy pracowników wymuszona rozpoczęciem nowego okresu zasiłkowego, powodują konieczność zabezpieczenia wypłat dla ponad 120 tyś. mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

Warto zaznaczyć, że od momentu wprowadzenia na terenie kraju stanu epidemii oraz mając na uwadze skutki wywołane tą sytuacją, Gdańskie Centrum Świadczeń stara się wypłacać świadczenia z kilkudniowym wyprzedzeniem. Tak też będzie w tym miesiącu, bowiem wypłaty będą realizowane od 21 lipca.

W związku z powyższym informujemy, że nie w każdym przypadku będziemy mogli przychylić się do próśb o realizację świadczeń w indywidualnym terminie.