Złóż wniosek o świadczenia. Po 300+ zgłoś się do ZUS.

Ten post został napisany ponad 6 miesięcy temu. Oznacza to, że może zawierać nieaktualne dane. Najnowsze informacje o świadczeniach znajdziesz w zakładkach tematycznych. Są one dostępne w górnej części strony.

Od 1 lipca można składać wnioski on-line o świadczenia rodzinne oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego. Tego samego dnia rusza nabór wniosków o Gdański Bon Żłobkowy. Ważną zmianą jest to, że od tego roku świadczenie „Dobry start”, czyli tzw. 300+, będzie wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zasiłek rodzinny i fundusz alimentacyjny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Warunkiem otrzymania świadczenia jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi aktualnie 674 zł netto na osobę w rodzinie. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium jest wyższe i wynosi 764 zł netto na członka rodziny. Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od  wieku dziecka i  wynosi od 95 zł do 135 zł miesięcznie. Opiekun dziecka, któremu przysługuje zasiłek rodzinny ma możliwość wystąpienia o szereg dodatków np. z tytułu samotnego wychowania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, czy też z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

W 2020 roku z zasiłku rodzinnego skorzystało ok. 7 tyś gdańskich rodzin, a świadczenie zostało wypłacone na ponad 12 tys. dzieci.

Więcej na temat zasiłku rodzinnego

Na zdjęciu stojak z napisem Gdańskie Centrum Świadczeń oraz automat do wydawania biletów znajdujące się w Dziale Obsługi Mieszkańców.
W lipcu o zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny można wnioskować tylko przez internet. Nabór wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli zobowiązany rodzic tych alimentów nie płaci. Podobnie jak w przypadku zasiłku rodzinnego, świadczenie przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego, które wynosi 900 zł na osobę w rodzinie. Świadczenie wypłacane jest w wysokości ustalonych alimentów, jednak nie więcej niż 500 zł.

W 2020 roku wsparcie w ramach funduszu alimentacyjnego otrzymało 2 367 dzieci na łączną kwotę ponad 10,5 mln zł.

Więcej na temat świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o zasiłek rodzinny oraz świadczenie z funduszu alimentacyjnego można składać w lipcu wyłącznie w formie elektronicznej. Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się 1 sierpnia.

w formie elektronicznej – od 1 lipca:

w formie papierowej – od 1 sierpnia:

 • osobiście
  Dział Obsługi Mieszkańców
  ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
 • za pośrednictwem poczty
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-153 Gdańsk
 • do wrzutni przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek A i C)

Gdański Bon Żłobkowy

Gdańscy rodzice i opiekunowie, korzystających z niepublicznych form opieki nad dziećmi do lat 3, mogą skorzystać z bonu żłobkowego, którego wartość wynosi nawet 500 zł. Bon przyznawany jest na rok szkolny, czyli od 1 września do 30 sierpnia.

Ubiegać się o bon mogą wyłącznie osoby mieszkające, pracujące i płacące podatki w  Gdańsku. Dodatkowo osoby te nie mogą przebywać na urlopie wychowawczego i muszą zrezygnować z ubiegania się o przyjęcie dziecka do Gdańskiego Zespołu Żłobków. Z bonu mogą skorzystać również niepracujący rodzice. Warunkiem jest nauka w systemie dziennym, udział w stażu zawodowym dla dorosłych, szkoleniach zawodowych lub programach mających na celu aktywizację zawodową. Bon otrzymają także osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Począwszy od tego roku, wnioski o Gdański Bon Żłobkowy przyjmowane są od  1 lipca. To nie jedyna zmiana zasad przyznawania bonu. Od tego roku m. in.:

 • wzrośnie kryterium dochodowe z  dotychczasowej wartości 2500 netto do 2800 netto na osobę w rodzinie;
 • zostało zniesione kryterium dochodowe dla rodzin, których członkiem jest osoba z niepełnosprawnością;
 • warunkiem przyznania bonu jest poddanie dziecka obowiązkowym szczepieniom ochronny.

Jak i gdzie złożyć wniosek o Gdański Bon Żłobkowy?

Wnioski o Gdański Bon Żłobkowy można składać:

 • osobiście
  Dział Obsługi Mieszkańców
  ul. Powstańców Warszawskich 25, budynek C
 • za pośrednictwem poczty
  Gdańskie Centrum Świadczeń
  ul. Powstańców Warszawskich 25
  80-153 Gdańsk
 • do wrzutni przy ul. Powstańców Warszawskich 25 (budynek A i C)
 • przez ePUAP – jako pismo ogólne do urzędu.

Więcej na temat Gdańskiego Bonu Żłobkowego

300+ do ZUS

Od 1 lipca 2021 r. wnioski o świadczenie „Dobry start” będzie przyjmował i rozpatrywał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że Gdańskie Centrum Świadczeń nie będzie realizowało tego zadania. Dlatego wszelkie pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia oraz składania wniosków należy kierować do ZUS.

Świadczenie „Dobry start” wypłacane jest od 2018 roku. Do tej pory obsługą tego programu w Gdańsku, zwyczajowo nazywanego 300+, zajmowało się Gdańskie Centrum Świadczeń. Wnioski można było składać zarówno przez internet, jak i osobiście. Każdego roku pracownicy Centrum przyjmowali i rozpatrywali ok.  35 tysięcy wniosków o to świadczenie. Od tego roku realizacja zadań związanych ze świadczeniem „Dobry start” została przekazana do ZUS.

Więcej informacji o świadczeniu „Dobry start” na stronie ZUS